JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vierumäen jouk­ko­haudan vainajat haudataan uudelleen Heinolassa

Vierumäen joukkohaudan vainajat haudataan sisällissodassa menehtyneiden punaisten muistomerkin viereen Heinolan keskustan hautausmaalle. Kuva: Heinolan seurakunta

Vierumäen joukkohaudan vainajat haudataan sisällissodassa menehtyneiden punaisten muistomerkin viereen Heinolan keskustan hautausmaalle. Kuva: Heinolan seurakunta

19.5.2021
Teemu Leppänen

Vuon­na 1918 si­säl­lis­so­das­sa jouk­ko­hau­taan Vie­ru­mä­el­lä hau­da­tut vai­na­jat saa­te­taan hau­taan Hei­no­lan kes­kus­tan hau­taus­maal­la lau­an­tai­na 29.5.

Klo 12 al­ka­van ti­lai­suu­den aluk­si Vie­ru­mä­el­tä siir­ret­ty­jen vai­na­jien ar­kut las­ke­taan hau­taan. Sen jäl­keen vie­te­tään eku­mee­ni­nen ru­kous­het­ki, jon­ka toi­mit­ta­vat Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen, Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jan­ne Ha­tak­ka ja Hel­sin­gin or­to­dok­si­seu­ra­kun­nan pap­pi Jo­nas Ber­gens­tad

Ru­kous­het­ken jäl­keen kuul­laan pu­heen­vuo­ro­ja ja lau­lu­e­si­tys sekä las­ke­taan sep­pe­leet.

Äi­ti-lap­si-pat­saan alus­taan tul­laan kiin­nit­tä­mään muis­to­laat­ta, joka ker­too vai­na­jien siir­ros­ta ja hau­taa­mis­ti­lai­suu­des­ta.

Vuo­den 1918 si­säl­lis­so­dan ai­kais­ten pu­nais­ten jouk­ko­hau­ta si­jait­si Ver­so­woo­din teh­da­sa­lu­eel­la Vie­ru­mä­el­lä. Hau­ta oli jää­nyt vuo­sien ai­ka­na te­ol­li­suu­sa­lu­een kes­kel­le, ei­kä sil­lä voi­nut enää vie­rail­la tur­val­li­ses­ti.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to myön­si lu­van vai­na­jien siir­toon vuo­den 2018 lo­pus­sa. Vuo­den 2020 lo­pus­sa suo­ri­te­tuis­sa ar­ke­o­lo­gi­sis­sa kai­vauk­sis­sa löy­det­tiin 50 vai­na­jan jään­teet.

"Vai­na­jat hau­da­taan si­säl­lis­so­das­sa me­neh­ty­nei­den pu­nais­ten muis­to­mer­kin vie­reen. Siir­ron myö­tä ih­mi­set voi­vat käy­dä kun­ni­oit­ta­mas­sa vai­na­jien muis­toa il­man eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä. Hei­no­lan hau­taus­maal­la si­säl­lis­so­das­sa kaa­tu­neet saa­vat ar­voi­sen­sa muis­to­pai­kan", to­de­taan kir­kon tie­dot­tees­sa.

Ti­lai­suus vä­li­te­tään suo­ra­na Hei­no­lan seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be -ka­na­val­la, jon­ne osal­lis­tu­mis­link­ki on seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vu­jen etu­si­vul­la.

Ti­lai­suu­des­sa nou­da­te­taan vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta. Täs­tä syys­tä ti­lai­suu­teen ei voi ot­taa ylei­söä. Ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta vain suo­ra­tois­ton vä­li­tyk­sel­lä. Vi­de­o­tal­len­ne jää kat­sot­ta­vak­si Hei­no­lan seu­ra­kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover