JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Salpaus­selän seura­kun­ta­neu­vos­toon 25 ehdokasta – yksi valit­si­ja­yh­distys oli erityisen tehokas

Salpausselän kirkossa (kuvassa) tehdään syksyn aikana korjauksia sisäilman parantamiseksi. Muun muassa messut järjestetään toistaiseksi Jalkarannan seurakuntakodissa.

Salpausselän kirkossa (kuvassa) tehdään syksyn aikana korjauksia sisäilman parantamiseksi. Muun muassa messut järjestetään toistaiseksi Jalkarannan seurakuntakodissa.

18.9.2022
Markus Luukkonen

Paik­ka lah­te­lai­sen Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa kiin­nos­taa 25:ttä ha­ki­jaa. Ha­ki­joi­ta on nyt yk­si enem­män kuin edel­li­sis­sä, vuo­den 2018 seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa.

Sal­paus­se­län neu­vos­tos­sa on 14 luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­kaa.

Eh­dok­kai­ta mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin aset­ti nel­jä va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä. Ko­koo­muk­sen ja si­tou­tu­mat­to­mien lis­tal­la on täl­lä ker­taa eni­ten ha­ki­joi­ta, ja lis­ta kas­voi yh­dek­sään hen­ki­löön. Vie­lä nel­jä vuot­ta sit­ten va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sel­lä oli Sal­paus­se­läl­lä vain kol­me eh­do­kas­ta.

Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­do­kas­lis­ta on sitä vas­toin hie­man su­pis­tu­nut. Muun mu­as­sa seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton ny­kyi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Si­mo­pek­ka Väns­kä ei täl­lä ker­taa ole ha­ki­joi­den jou­kos­sa.

Pois jää­viin lu­keu­tuu myös Jon­na Roth­berg-Mik­ko­nen, eräs vii­me vaa­lien ää­ni­ha­ra­vis­ta.

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon ha­kee Sal­paus­se­läl­tä 22 hen­ki­löä. Ha­ki­joi­ta eri teh­tä­viin on kaik­ki­aan 26.

Eh­dol­la Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon:

Ko­koo­mus­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat: Ila­na Jo­hans­son-Läns­man, Yrit­tä­jä, opis­ke­li­ja, Lii­sa Ju­vo­nen, Sai­raan­hoi­ta­ja, eläk­keel­lä, Riku Nis­ka­nen, Yrit­tä­jä, Tert­tu Poh­jo­lai­nen, Te­o­lo­gi­an mais­te­ri, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, Jari Ju­ho­la, Mer­ko­no­mi, ku­val­li­sen il­mai­sun opis­ke­li­ja, Saa­ra Laat­ta, Fy­si­o­te­ra­peut­ti, yrit­tä­jä, Ilk­ka Poh­jo­lai­nen, KM, opet­ta­ja, Mika Liuk­ko, DI, yrit­tä­jä, Har­ri Met­sä­nen, DI, yrit­tä­jä

Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen vaa­li­liit­to: Mar­jat­ta Ai­rak­si­nen, Eläkl., Riit­ta Jär­vi­nen, Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja

Tul­kaa kaik­ki: Timo Hok­ka, MMM, yrit­tä­jä, An­te­ro He­lan­te­rä, Lää­ket. lis. elä­ke­läi­nen, Reet­ta Rau­ti­ai­nen, Va­ra­o­sa­myy­jä, Min­na Val­lo, Sai­raan­hoi­ta­ja, te­o­lo­gi­an yli­op­pi­las, Sirk­ku Pel­ko­nen, Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja, Mer­ja Sa­vo­lai­nen, Päi­vä­ko­din joh­ta­ja (elä­ke­läi­nen)

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki: Kyös­ti Per­kiö, Hie­no­puu­sep­pä, Lee­na Kaar­ti­nen, Lää­kä­ri, eläk­keel­lä, Au­lik­ki Us­ki, Eri­tyi­so­pet­ta­ja, As­ko Rai­ta, Evp. yli­konst., Esa Hie­ta­ni­va, Kou­lut­ta­ja, Sei­ja Sun­na, Fy­si­o­te­ra­peut­ti (eläk), Ol­li Kyrö, Va­ra­tuo­ma­ri, eläk­keel­lä ole­va kä­rä­jä­tuo­ma­ri, Sa­ka­ri Val­ka­ma, Alu­e­koor­di­naat­to­ri

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover