JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asikkalan kirk­ko­val­tuus­toon pyrkii 26 ehdokasta – kaikki samalta listalta

Asikkalaan on saatu kuluvalla valtuustokaudella uusi seurakuntakoti Vääksyn kanavan varrelle.

Asikkalaan on saatu kuluvalla valtuustokaudella uusi seurakuntakoti Vääksyn kanavan varrelle.

16.9.2022
Markus Luukkonen

Asik­ka­lan kirk­ko­val­tuus­toon kau­del­le 2023–2026 pyr­kii 26 eh­do­kas­ta. Mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa on ja­os­sa 19 paik­kaa.

Eh­dok­kais­ta noin puo­let is­tuu ny­kyi­ses­sä kirk­ko­val­tuus­tos­sa. Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ar­to Mie­lo­nen ei ole eh­dol­la seu­raa­val­le kau­del­le.

Kun­ta­po­li­tii­kan val­tuus­to­ryh­mät ker­toi­vat jo etu­kä­teen si­tou­tu­neensa sii­hen, et­tei­vät ne ase­ta eril­li­siä lis­to­ja. Yh­tei­seen rin­ta­maan aset­tui­vat si­ten myös so­si­a­li­de­mok­raa­tit, jot­ka vie­lä vii­me vaa­leis­sa ha­lu­si­vat oman lis­tan­sa.

Kah­dek­san vuot­ta sit­ten Asik­ka­las­sa oli seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa pe­rä­ti nel­jä va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä.

Asik­ka­lan SK -lis­tan eh­dok­kaat ovat: Aho­nen Lee­na, hy­vin­voin­ti­a­lan yrit­tä­jä, Ant­ti­la Rai­mo, säh­kö­a­sen­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Hel­mi­nen Ee­ro, met­sä­ta­lou­sy­rit­tä­jä, Jo­ki­nen Kaa­ri­na, Mti MK, elä­ke­läi­nen, Jä­nis­nie­mi-Hon­ka­la Mari, pal­ve­lu­sih­tee­ri, Kal­lio Kari DI, Kan­to­la Päi­vi, kah­vi­la­myy­jä, Kil­ju­nen Mark­ku, ra­ken­nus­re­mon­toi­ja, Koi­vis­to Mar­ja, hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri, Kor­ke­a­mä­ki Lee­na, omais­hoi­ta­ja, Kui­tu­nie­mi Riit­ta, elä­ke­läi­nen, Kum­pu­lai­nen Leo, tuo­tan­to­pääl­lik­kö, Lauk­ka­nen Kari, elä­ke­läi­nen, Mat­ti­la Yr­jö, kon­sul­toi­va la­ki­mies, Mat­ts­son Juk­ka, maan­vil­je­li­jä, Nie­me­lä Heik­ki, in­si­nöö­ri, tuo­te­suun­nit­te­li­ja, Pa­lo­kan­gas-Vii­ta­nen Mer­ja, koor­di­naat­to­ri, elä­ke­läi­nen, Rii­he­lä Taa­vi, elä­ke­läi­nen, Rii­hi­lah­ti Saa­ra, pe­rus­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Sep­pä­lä An­ne­li, emän­tä, Sii­vo­nen Han­nu, luon­to­y­rit­tä­jä, Sil­vo Pet­ri, pal­ve­lu­vas­taa­va, Tor­nio Ei­ja, DI, eläk­keel­lä, Upo­la Sei­ja, emän­tä, eläk­keel­lä, Vuo­rio Mark­ku, kä­rä­jä­tuo­ma­ri, va­ra­tuo­ma­ri, Vuo­ris­to-Mik­ko­la Ter­hi, elä­ke­läi­nen.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover