JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Tarinat heräävät eloon opas­te­tuilla hautaus­maa­kier­rok­silla – katso tästä menovinkit

Jaakko Petäjä tarinoi Nastolan hautausmaalla keihäänheittäjä Soini Nikkisen haudalla. Kuva: Markku Lehtinen

Jaakko Petäjä tarinoi Nastolan hautausmaalla keihäänheittäjä Soini Nikkisen haudalla. Kuva: Markku Lehtinen

22.4.2021
Markus Luukkonen

Ke­säl­lä 2021 jär­jes­te­tään edel­lis­ten vuo­sien ta­paan run­saas­ti opas­tet­tu­ja hau­taus­maa­kier­rok­sia. Kir­kon­seu­tu ko­ko­si tie­dot opas­te­tuis­ta kier­rok­sis­ta Lah­den, Hol­lo­lan, Hei­no­lan, Ori­mat­ti­lan, Asik­ka­lan ja Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­tien alu­eil­ta.

Tie­dot voi­vat täy­den­tyä ke­sä­kau­den ai­ka­na, ja toi­mi­tuk­seen tie­toon tul­leet uu­det tie­dot ja muu­tok­set päi­vi­te­tään tä­hän verk­ko­jut­tuun.

Lah­ti

Van­ha hau­taus­maa, Ra­di­o­mä­en­ka­tu 20, pää­port­ti

Ke 19.5. / Ke 25.8. klo 17.30–19.00 / Su 6.6. klo 13–14.30

Opas Hel­li Ja­las

To 10.6. / To 8.7. / To 22.7. klo 17.30–19.15 / La 21.8. klo 13–15

Opas An­ne­li Sep­pä­lä

Va­paus­so­tu­rit 1917–1919 Huom! Läh­tö Har­ju­ka­tu 31, Va­pau­den­pat­sas

Ti 18.5. / Ke 7.7. / Ke 18.8. klo 17.30–19

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maa, Huh­ta­ka­tu 25, port­ti

Yleis­kier­ros

To 1.7. ja To 12.8. klo 17.30–19.15

Opas An­ne­li Sep­pä­lä

Vuo­den 1918 muis­tot

Ma 10.5. / To 19.8. klo 17.30–19

Su 30.5. / Su 4.7. klo 13–14.30

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Kult­tuu­rin ja ur­hei­lun ki­veen­ha­ka­tut

Ke 2.6. / Ke 14.7. / To 26.8. klo 17.30–19

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Ris­tin­kir­kon san­ka­ri­hau­taus­maa, Kirk­ko­ka­tu 4, kir­kon edes­tä

To 3.6. / To 5.8. klo 17.30–19.30

Opas An­ne­li Sep­pä­lä

Le­von hau­taus­maa, Le­von­ka­tu 4, port­ti

Su 16.5. klo 13–14.30 / Ma 16.8. klo 17.30–19

Opas Hel­li Ja­las

Nas­to­lan hau­taus­maa, Kar­hu­sil­lan­tie 10, port­ti

Ma 7.6. / Ma 5.7. / Ma 2.8. klo 17.30–19

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Kä­ve­ly­kier­rok­sien hin­ta 5 €.

Hol­lo­la

Hol­lo­lan hau­taus­maa, Ran­ta­tie 197, Kel­lo­ta­pu­li

Su 23.5. / 13.6. / 22.8. klo 14–15.30

Pe 21.5. / To 27.5. / Pe 4.6. / To 10.6. / To 24.6. / To 8.7. / To 29.7. / To 19.8. / Pe 27.8. klo 17.30–19

Opas Kyös­ti Toi­vo­nen

Kä­ve­ly­kier­rok­sien hin­ta 5 €.

Hei­no­la

Van­ha hau­taus­maa, Kirk­ko­tie 1, Hei­no­la kk

Ke 2.6. / Ke 7.7. / Ke 4.8. klo 17.30–19

Op­pai­na Lee­na Kaup­pi ja Tui­ja Kaup­pi. Myös Mo­bi­le­Pay.

Uu­si hau­taus­maa, Kap­pe­li­tie, Hei­no­la kk

Ke 16.6. / Ke 21.7. / Ke 18.8. klo 17.30–19

Op­pai­na Lee­na Kaup­pi ja Tui­ja Kaup­pi. Myös Mo­bi­le­Pay.

Hei­no­lan hau­taus­maa, A.F. Ai­ron­ka­dun puo­lei­nen port­ti

Ti 22.6. / Ke 14.7. / Ke 11.8. klo 17.30–19 / Su 29.8. klo 16–17.30

Opas Mar­ja-Lee­na Ah­ti­ai­nen

Kä­ve­ly­kier­rok­sien hin­ta 5 €.

Ori­mat­ti­la

Ori­mat­ti­lan hau­taus­maa

To 20.5. / Ke 30.6. / To 22.7. / To 12.8. klo 17.30–19

Lah­den seu­dun op­paat

Kä­ve­ly­kier­rok­sien hin­ta 5 €.

Asik­ka­la

Asik­ka­lan hau­taus­maa

To 15.7. klo 17–18.30 / To 2.9. klo 17–18.30, Asik­ka­lan kir­kon­ky­lä, Kap­pe­li­tie 20, pää­port­ti

Asik­ka­la-op­paat ry, Lee­na Leh­ti­nen

Kalk­kis­ten hau­taus­maa, Nuo­ra­mois­ten­tie 221

To 10.6. klo 17–18.30 / To 5.8. klo 17–18.30

Asik­ka­la-op­paat ry, Lee­na Leh­ti­nen

Kä­ve­ly­kier­rok­sien hin­ta 10 €, mak­su kä­tei­sel­lä tai Mo­bi­le­Pay. Al­le 15-vuo­ti­aat mak­sut­ta ai­kui­sen seu­ras­sa.

Kuh­moi­nen

Kuh­mois­ten hau­taus­maa, Pa­pin­saa­ren pää­port­ti

Ti 22.6. klo 18 / Su 4.7. klo 18 / Ti 10.8. klo 18

Opas Sep­po Un­nas­lah­ti

Kä­ve­ly­kier­ros on il­mai­nen.

Pa­das­jo­ki

Pa­das­jo­en hau­taus­maa, siu­naus­kap­pe­lin edes­sä

To 8.7. klo 18 / To 5.8. klo 18

Opas Sep­po Un­nas­lah­ti

Kä­ve­ly­kier­ros on il­mai­nen.

Li­säk­si Leo Suo­maan kirk­ko­maa­o­pas­tus, jon­ka ajan­koh­ta il­moi­te­taan myö­hem­min.

Sys­mä

Sys­män hau­taus­maa

To 17.6. klo 17.30 / To 15.7. klo 17.30 / To 26.8. klo 17.30

Opas Hei­ni Ka­ta­jis­to

Ota­mon hau­taus­maa

Ti 1.6. klo 17.30 / To 1.7. klo 17.30 / To 5.8. klo 17.30

Opas Hei­ni Ka­ta­jis­to

Kä­ve­ly­kier­rok­sien hin­ta 5 €.

Har­to­la

Har­to­lan hau­taus­maa

Su 18.7. klo 11.30

Opas Vesa Jär­vi­nen

Kä­ve­ly­kier­ros on il­mai­nen.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover