JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle syyskuussa 2023

Piispa Seppo Häkkinen luovutti eroilmoituksensa lakimiesasessori Jyri Klemolalle. Kuva: Kalervo Pöykkö

Piispa Seppo Häkkinen luovutti eroilmoituksensa lakimiesasessori Jyri Klemolalle. Kuva: Kalervo Pöykkö

Kalervo Pöykkö

21.9.2022
Markus Luukkonen

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen jää eläk­keel­le 1. syys­kuu­ta 2023.

– En­si ke­vää­nä tu­lee 40 vuot­ta sii­tä, kun mi­nut vi­hit­tiin pa­pik­si Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa. Olen kii­tol­li­nen ajas­ta, jon­ka olen saa­nut pal­vel­la kirk­ko­am­me eri teh­tä­vis­sä. Työ­ni seu­ra­kun­ta­pap­pi­na, kirk­ko­neu­vok­se­na ja piis­pa­na olen ko­ke­nut Ju­ma­lan joh­da­tuk­se­na. Nyt on ai­ka siir­tyä uu­teen elä­män­vai­hee­seen, Häk­ki­nen to­te­aa.

Sep­po Häk­ki­nen on toi­mi­nut Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa­na vuo­des­ta 2009. En­nen ny­kyis­tä vir­kaan­sa hän työs­ken­te­li Kirk­ko­hal­li­tuk­sen toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na sekä seu­ra­kun­ta­pap­pi­na Imat­ral­la ja Hei­no­las­sa. Häk­ki­nen on 64-vuo­ti­as.

Seu­raa­van piis­pan vaa­lin ai­ka­tau­lus­ta pää­te­tään 11. lo­ka­kuu­ta. Vaa­lis­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat hiip­pa­kun­nan pa­pit ja leh­to­rit, hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton maal­lik­ko­jä­se­net, hiip­pa­kun­nas­ta kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­tut maal­lik­ko­e­dus­ta­jat ja kirk­ko­hal­li­tuk­seen va­lit­tu maal­lik­ko­jä­sen, hiip­pa­kun­nan seu­ra­kun­tien maal­lik­ko­va­lit­si­jat sekä tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin la­ki­mie­sa­ses­so­ri ja maal­lik­ko­jä­sen.

Vä­hin­tään 30 ää­ni­oi­keu­tet­tua voi muo­dos­taa va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen, jol­la on oi­keus aset­taa pap­pi eh­dol­le piis­pan vaa­lis­sa.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan kuu­lu­vat Päi­jät-Hä­meen li­säk­si Ete­lä-Sa­von, Ky­men­laak­son ja Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­tien seu­ra­kun­nat.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover