JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pekka Särkiön uudessa kirjassa muistellaan asepal­ve­lusta kylmän sodan aikana

Pekka Särkiö signeerasi uutta kirjaansa 2.5.2022 Lahden Seurakuntatalossa. Kuva: Markus Luukkonen

Pekka Särkiö signeerasi uutta kirjaansa 2.5.2022 Lahden Seurakuntatalossa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

2.5.2022
Markus Luukkonen

Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pa, lah­te­lai­nen Pek­ka Sär­kiö on jul­kais­sut kir­jan, jos­sa hän muis­te­lee va­rus­mie­sai­kaan­sa vuo­si­na 1982–83 So­dan­ky­läs­tä Ha­mi­naan.

Kyl­män so­dan va­rus­mie­he­nä -kir­jan jul­kai­su­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin 2. tou­ko­kuu­ta Lah­den Seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Sär­ki­ön omiin päi­vä­kir­ja­mer­kin­töi­hin pe­rus­tu­va ker­ron­ta ku­vaa pal­ve­luk­sen ar­kea kyl­män so­dan ai­ka­na.

Kir­jas­sa on pait­si suo­ria mer­kin­tö­jä myös au­to­fik­ti­o­ta, eri­tyi­ses­ti hen­ki­löi­den rep­lii­keis­sä. "Olen yh­dis­tä­nyt ti­lan­tei­siin myös muis­sa yh­teyk­sis­sä kuu­le­mi­a­ni La­pin ta­ri­noi­ta", Sär­kiö kir­joit­taa kir­jan­sa joh­dan­nos­sa.

Kä­si­kir­joi­tus val­mis­tui pää­o­sin jo ke­vääl­lä 2020, mut­ta tuli uu­del­leen ajan­koh­tai­sek­si hel­mi­kuus­sa 2022 Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan. Ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan erit­täin jän­nit­ty­nyt ti­lan­ne on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta Suo­men maan­puo­lus­tus­ta ja hen­kis­tä krii­sin­kes­tä­vyyt­tä koh­taan.

Sär­kiö ar­vi­oi, et­tä hän ko­ke­muk­siin­sa va­rus­mies­pal­ve­luk­ses­sa vai­kut­ti­vat mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti muun mu­as­sa kiin­nos­tus ur­hei­luun ja hen­gel­li­syy­teen sekä oma taus­ta up­see­ri­per­hees­sä.

Re­ser­viup­see­ri­kurs­sin jäl­keen käy­ty kir­kol­li­sen työn kurs­si vei Sär­ki­ön va­rus­mies­pa­pik­si Ha­mi­nan va­rus­kun­taan. Sit­tem­min hän työs­ken­te­li muun mu­as­sa Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na sekä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa kap­pa­lai­se­na ja kirk­ko­her­ra­na. Kent­tä­piis­pak­si hä­net va­lit­tiin vuon­na 2012.

Kyl­män so­dan va­rus­mie­he­nä -kir­jan kus­tan­ta­ja on Väy­lä­kir­jat.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover