JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahtelainen erikois­pos­ti­leima saadaan toteutettua vuoden tauon jälkeen – joulu­lä­he­tysten seimi­lei­massa toivoa pandemian päät­ty­mi­sestä

26.11.2021
Teemu Leppänen

Pos­ti ja Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­ho yh­teis­työs­sä Lah­den seu­ra­kun­tien kans­sa jär­jes­tä­vät tänä vuon­na jou­lu­pos­ti­ter­veh­dys­ten lei­maa­mi­sen sei­mi­ai­hei­sel­la eri­kois­pos­ti­lei­mal­la.

Pe­rin­teis­tä kuva-ai­het­ta, Jee­sus-lap­si van­hem­pi­neen, ko­ros­taa täl­lä ker­taa toi­vo pan­de­mi­an päät­ty­mi­ses­tä. Lei­ma on he­ral­dik­ko Ta­pa­ni Ta­la­rin suun­nit­te­le­ma.

Jo­se­fin mas­ki viit­taa ko­ro­no­pan­de­mi­aan. Bet­le­he­min täh­ti ja Ma­ri­an mas­kit­to­muus viit­taa­vat toi­voon pan­de­mi­an päät­ty­mi­ses­tä. Lei­mas­sa nä­kyy taus­tal­la Lah­den Ris­tin­kir­kon tor­ni.

Tänä vuon­na on käy­tös­sä kuu­des­tois­ta lei­ma. Vii­me vuon­na 2020 lei­maus­ta ei to­teu­tet­tu pan­de­mi­an ta­kia.

Lei­man en­sim­mäi­nen käyt­tö­päi­vä on kes­ki­viik­ko 1.12. ja vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä lau­an­tai 18.12.

Pos­ti­laa­ti­kot si­jait­se­vat 1.12. al­ka­en Lah­den seu­ra­kun­tien Ma­ri­an Kam­ma­rin edus­tal­la osoit­tees­sa Va­pau­den­ka­tu 6. Laa­ti­koi­hin jä­te­tyt lä­he­tyk­set lei­ma­taan päi­vit­täin ky­sei­sel­lä lei­mal­la.

Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­ho on lei­maa­mas­sa lä­he­tyk­siä Va­pau­den­ka­tu 6:n ti­lois­sa. Lä­he­tyk­set voi jät­tää myös sin­ne lei­mat­ta­vik­si ja edel­leen pos­ti­tet­ta­vik­si tai saa­da ne mu­kaan. Pos­ti­merk­ki­ker­hon pal­ve­lu­pis­tees­sä on myy­tä­vä­nä jou­lu­kort­te­ja ja jou­lu­pos­ti­merk­ke­jä.

Li­säk­si au­las­sa on Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­hon näyt­te­ly, jos­sa on esil­lä osia ker­hon jä­sen­ten jou­lu­ai­hei­sis­ta pos­ti­kort­ti- ja -merk­ki­ko­ko­el­mis­ta.

Pos­ti­merk­ki­ker­hon lei­maus­pis­te ja näyt­te­ly ovat avoin­na ar­ki­sin sekä lau­an­tai­sin 1.12.–18.12. klo 10–15 Lah­den seu­ra­kun­tien Va­pau­den­ka­tu 6:n asi­a­kas­pal­ve­lun au­la­ti­las­sa. It­se­näi­syys­päi­vä­nä sul­jet­tu.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover