JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kohtaa­mis­paikan toiminta Joutjärven seurakunnan tiloissa loppuu

Kohtaamispaikan tilaisuuksia Joutjärven kirkossa järjestetään joka toinen sunnuntai. Kuva kirkkosalista. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Kohtaamispaikan tilaisuuksia Joutjärven kirkossa järjestetään joka toinen sunnuntai. Kuva kirkkosalista. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Lahden seurakuntayhtymä

17.11.2021
Janne Urpunen

Ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö Koh­taa­mis­paik­ka ry:n toi­min­ta Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lois­sa päät­tyy 1. syys­kuu­ta 2022. Näin päät­ti Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ko­kouk­ses­saan 16. mar­ras­kuu­ta. Asia rat­kais­tiin ää­nes­tyk­sel­lä, jos­sa ää­net ja­kau­tui­vat 8–5.

Koh­taa­mis­paik­ka-toi­min­taa on jär­jes­tet­ty Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lois­sa sen alus­ta saak­ka, eli vuo­des­ta 1998 läh­tien. Kit­kaa seu­ra­kun­nan ja yh­dis­tyk­sen yh­tei­se­loon ovat ai­heut­ta­neet osa­puol­ten eri­ä­vät nä­ke­myk­set su­ku­puol­ten tasa-ar­vos­ta. Ai­em­min Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­to hyl­kä­si Koh­taa­mis­pai­kan toi­min­ta-avus­tus­ha­ke­muk­sen, kos­ka ei saa­nut mie­les­tään tar­peek­si sel­vää vas­taus­ta yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­ta, voi­ko lu­te­ri­lai­sen kir­kon nais­pap­pi aset­taa eh­tool­li­sen Koh­taa­mis­pai­kan mes­sus­sa.

– Asia on kir­jat­tu myös seu­ra­kun­ta­yh­ty­män tasa-ar­vo­suun­ni­tel­maan, tasa-ar­vo­la­kiin ja kir­kon pää­tök­seen sii­tä, et­tä kir­kon vi­rat on avat­tu nai­sil­le, pe­rus­te­lee Jout­jär­ven kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin.

Koh­taa­mis­pai­kan ti­lai­suuk­sia Jout­jär­ven kir­kos­sa jär­jes­te­tään joka toi­nen sun­nun­tai.

– Koh­taa­mis­paik­ka ar­va­ten­kin al­kaa neu­vo­tel­la ti­lois­ta toi­sen seu­ra­kun­nan kans­sa. Me pää­sem­me suun­nit­te­le­maan pit­kä­kes­toi­ses­ti seu­ra­kun­nan omaa toi­min­taa kir­kon sun­nun­tai-il­toi­hin, Wal­lin to­te­aa.

Jut­tua muo­kat­tu 18.11.2021. Kor­jat­tu tie­to: Koh­taa­mis­paik­ka-toi­min­taa on jär­jes­tet­ty Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lois­sa vuo­des­ta 1998 läh­tien.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover