JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan kirk­ko­neu­vosto päätti: kaikkien parien puolesta rukoillaan myös sakraa­li­ti­loissa

Hollolan seurakunnan kirkoissa ja kappeleissa saa jatkossa rukoilla samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta. Kuva Sovituksenkirkosta. Kuva: Hollolan seurakunta

Hollolan seurakunnan kirkoissa ja kappeleissa saa jatkossa rukoilla samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta. Kuva Sovituksenkirkosta. Kuva: Hollolan seurakunta

30.3.2022
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan sak­raa­li­ti­lois­sa, siis kir­kois­sa ja kap­pe­leis­sa, saa jat­kos­sa ru­koil­la sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien kans­sa ja puo­les­ta. 

Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to muut­ti ai­em­paa vuo­del­ta 2017 ole­vaa pää­tös­tä. Ai­em­man pää­tök­sen mu­kaan sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien puo­les­ta oli­si saa­nut kyl­lä ru­koil­la, mut­ta ei sak­raa­li­ti­lois­sa. 

Myös täl­lä ker­taa asi­as­ta ää­nes­tet­tiin (8—5), jon­ka tu­lok­se­na kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­sen esi­tys jäi voi­maan. Hut­tu­nen to­te­si esi­tyk­ses­sään, et­tä uu­si lin­jaus on kir­kon Ovet au­ki -stra­te­gi­an hen­gen mu­kai­nen. 

Sa­man pää­tök­sen yh­tey­des­sä myös vah­vis­tet­tiin, et­tei Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kir­kois­sa toi­mi­te­ta sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siä ei­kä avi­o­lii­ton siu­naa­mi­sia. Täs­sä asi­as­sa Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta seu­raa kirk­ko­la­kia, piis­pain­ko­kouk­sen se­lon­te­koa sekä Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­sen oh­jeis­tus­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover