JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

20 lahtelaista näyteik­kunaa mukana Seimeltä seimelle -näyttelyssä

Perinteisessä seiminäyttelyssä on mukana 20 näyteikkunaa. Painetun näyttelyesitteen voi noutaa Kirkkokatu 5:n eteisaulasta, Marian Kammarilta ja näyttelykohteista. Grafiikka: Jani Mahkonen

Perinteisessä seiminäyttelyssä on mukana 20 näyteikkunaa. Painetun näyttelyesitteen voi noutaa Kirkkokatu 5:n eteisaulasta, Marian Kammarilta ja näyttelykohteista. Grafiikka: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

22.11.2023
Markus Luukkonen

Pe­rin­tei­nen Sei­mel­tä sei­mel­le -näyt­te­ly avau­tuu Lah­den kes­kus­tas­sa sun­nun­tai­na 3.12.

Näyt­te­lys­sä on mu­ka­na 20 näy­teik­ku­naa eri puo­lil­la kau­pun­ki­kes­kus­taa. Esil­lä ole­vat sei­met edus­ta­vat eri mai­den sei­mi­pe­rin­tei­tä ja -kult­tuu­ria.

– Nii­tä on hy­vin eri­lai­sia al­ka­en ka­to­li­sen Es­pan­jan run­saas­ta ja ko­ris­teel­li­ses­ta sei­mes­tä pää­ty­en hil­lit­tyyn ja pel­kis­tet­tyyn suo­ma­lai­seen pu­na­sa­vi­seen sei­meen. Li­säk­si näyt­te­lys­sä on mu­ka­na joi­den­kin yri­tys­ten omia sei­miä, ker­too näyt­te­lys­tä vas­taa­va Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan per­he­työn las­te­noh­jaa­ja Mar­ja Ok­ko­la.

Ok­ko­lan mu­kaan näyt­te­lyä on hyvä kier­rel­lä it­sel­le so­pi­vaan tah­tiin vaik­ka kaik­ki koh­teet ker­ral­la, tai vaih­to­eh­toi­ses­ti ot­taa vain muu­ta­ma sei­mi koh­teek­si.

Pai­ne­tun sei­mi­kar­tan ta­ka­kan­teen on li­sät­ty ylei­sön toi­vees­ta jou­lu­e­van­ke­liu­mi, jota voi ha­lu­tes­saan lu­kea sa­mal­la, kun kier­tää koh­tei­ta.

– Eri­tyi­ses­ti las­ten kans­sa voi bon­gail­la jou­lu­e­van­ke­liu­mis­sa mai­nit­tu­ja hah­mo­ja esil­lä ole­vis­ta sei­mis­tä, Ok­ko­la vink­kaa.

Sei­mel­tä sei­mel­le -näyt­te­lyn koh­teet ovat esil­lä 7. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Pai­net­tu­ja näyt­te­ly­e­sit­tei­tä saa Kirk­ko­ka­tu 5:n etei­sau­las­ta, Ma­ri­an Kam­ma­ril­ta ja näyt­te­ly­koh­teis­ta.

Sei­mel­tä sei­mel­le -näy­teik­ku­nat:

1. Lah­den Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta, Ki­ve­ri­ön­ka­tu 1

2. Lah­den lu­kio Gau­dia, Te­ri­jo­en­ka­tu 7

3. Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tyk­sen lä­he­tys­ko­ti, Sai­maan­ka­tu 5B

4. La Luna Lil­ja, Puis­to­ka­tu 5

5. An­jan puo­ti, Rau­han­ka­tu 9

6. Hau­taus­toi­mis­to Kal­li­oi­nen, Hä­meen­ka­tu 11

7. BD Room, Rau­ta­tien­ka­tu 12

8. Ma­ri­Ma­ri, Rau­ta­tien­ka­tu 13

9. Mo­re­mix, Rau­ta­tien­ka­tu 18

10. Ven­tu­nos, Hä­meen­ka­tu 21

11. NP-hou­su­kaup­pa, Rau­ta­tien­ka­tu 22

12. So­kos-ta­va­ra­ta­lo, Alek­san­te­rin­ka­tu 19–21

13. Pit­si ja Pal­mik­ko, Ve­si­jär­ven­ka­tu 26

14. Päi­jät-Hä­meen omais­hoi­ta­jat ja lä­hei­set ry, Päi­jän­teen­ka­tu 1

15. Op­ti­mi­nä­kö, Va­pau­den­ka­tu 12

16. Vi­vi­ka-par­tu­ri-kam­paa­mo, Va­pau­den­ka­tu 6

17. Mis­si­o­kaup­pa, Va­pau­den­ka­tu 6

18. Nep­pi­nap­pi, Va­pau­den­ka­tu 2

19. Ris­tin­kirk­ko, Kirk­ko­ka­tu 5

20. Lah­den Jou­lu­ky­lä, Lah­den tori 9.–20.12.2023

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover