JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Pyhä paikka: Ystävän kanssa puran itkuvirteni ja ilolauluni

Marja Vilkama, Lahti Kuva: Laura Visapää

Marja Vilkama, Lahti Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

1.11.2023
Laura Visapää

"Va­lon hui­kai­se­vas­sa py­hä­kös­sä heh­kuu leh­muk­sen­vih­re­ä­nä koko luo­ma­kun­ta,

lin­tu-ur­ku­rit sä­vel­mes­ta­rei­na ja val­ko­vuo­kot kum­mei­na kuin pie­net en­ke­lit.

Ke­vät on syn­ty­nyt, ja minä har­taa­na kii­tän Luo­jaa­ni täs­tä het­kes­tä.

Elä­män ih­mees­tä luon­nos­sa, jota saan ol­la to­dis­ta­mas­sa.

Myös ris­ti­äis­juh­lis­sa olen usein saa­nut kiit­tää Tai­vaal­lis­ta Isääm­me ja ko­kea py­hän läs­nä­o­loa.

Elä­mäs­sä­ni on ol­lut mon­ta hy­vin kos­ket­ta­vaa ti­lan­net­ta tai het­keä.

Eh­tool­li­sel­la koen ai­na suur­ta juh­laa, py­hän tun­tua.

Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä ol­les­sa­ni koen myös ole­va­ni kos­ke­tuk­ses­sa jo­hon­kin suu­rem­paan.

Mut­ta kun koh­taan ys­tä­vän, tu­tun luo­tet­ta­van mat­ka­kump­pa­nin ja saan pur­kaa hä­nel­le

taak­ka­ni, mur­hee­ni ja vas­toin­käy­mi­se­ni, koko elä­mä­ni psal­min, it­ku­vir­te­ni ja ilo­lau­lu­ni,

niin sil­loin tun­nen hy­vin voi­mak­kaas­ti jo­ta­kin suur­ta ja py­hää ole­van tuos­sa ti­lan­tees­sa läs­nä.

Ja hän, tuo ra­kas ys­tä­vä, te­kee myös sa­moin. Hän­kin avaa psal­min­sa ke­rän.

Ja ero­tes­sam­me, siu­nat­tui­na, saam­me jat­kaa elä­män mat­kaa, mut­ta vir­voi­tet­tui­na ja vah­vis­tet­tui­na

us­kos­sam­me.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa koen, et­tä tai­vas kos­ket­taa maa­ta."

Mar­ja Vil­ka­ma, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover