JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Kunni­a­var­ti­ossa Vapauden Hengettären patsaalla – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Laura Visapää

8.8.2022
Laura Visapää

"Oma pyhä paik­ka­ni on kun­ni­a­var­tio, jos­sa olen usein ol­lut Lah­den san­ka­ri­hau­taus­maal­la. Jou­lu­aat­to on py­säyt­tä­vä, kun re­ser­vi­läis­jär­jes­töt vuo­ro­tel­len ovat nel­jän hen­gen var­ti­os­sa Va­pau­den Hen­ge­tär -pat­saal­la il­lan hä­mä­räs­sä. Kir­kon­mä­el­lä on hil­jais­ta, san­ka­ri­hau­doil­le on sy­ty­tet­ty kynt­ti­lät.

Puo­len tun­nin var­ti­os­sa eh­tii miet­tiä pal­jon. Aja­tuk­set kar­kaa­vat omiin iso­van­hem­piin ja hei­dän su­ku­pol­viin­sa. Mo­lem­mat isoi­sä­ni ja hei­dän vel­jen­sä oli­vat rin­ta­mal­la, sa­moin iso­sis­ko lot­ta­na. He oli­vat tuol­loin nuo­ria, 20–30-vuo­ti­ai­ta, mut­ta ai­ka oli toi­sen­lai­nen. Sil­loin vala vel­voit­ti läh­te­mään rin­ta­mal­le. Var­ti­os­sa tu­lee mie­tit­tyä myös hei­tä, jot­ka san­ka­ri­hau­taan on las­ket­tu, sa­moin hei­dän lä­hei­si­ään. Kun­ni­a­var­tio on mi­nul­le ai­nut mah­dol­li­suus hen­ki­lö­koh­tai­seen kun­ni­a­no­soi­tuk­seen heil­le.

Mi­ten pal­jos­ta saam­me nyt ol­la kii­tol­li­sia heil­le, kun nau­tim­me yl­tä­kyl­läi­syy­des­tä ja hy­vis­tä ajois­ta. Tär­ke­ää on, et­tei unoh­det­tai­si hei­tä, jot­ka ovat an­ta­neet hen­ken­sä tä­män maan eteen."

Ari Kah­ro­la, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover