JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Kasvu lasten kaltai­suu­teen

Heinolan seurakunta

27.9.2022
Timo Lavoila

Kirk­kom­me viet­tää mik­ke­lin­päi­vää 2.10., joka on en­ke­lien ja las­ten päi­vä. Mik­si en­ke­lit ja lap­set pe­rin­tei­ses­ti kir­kos­sam­me yh­dis­te­tään? On­ko niin, et­tä kir­kos­sam­me on näh­ty ja ko­et­tu, et­tä lap­sil­la oli­si luon­tai­nen kyky näh­dä en­ke­lei­tä tai ai­na­kin us­koa nii­den var­je­luk­seen ai­kui­sia enem­män?

Meil­le kai­kil­le on tut­tu suo­je­lus­en­ke­li­tau­lu, jos­sa on ku­vat­tu­na, kuin­ka en­ke­li var­ti­oi kah­ta las­ta, jot­ka kä­ve­le­vät hu­te­ral­la sil­lal­la. On­ko lap­sil­la siis yli­mää­räi­nen ais­ti, jol­la he voi­vat näh­dä en­ke­lei­tä? Vai on­ko niin, et­tä lap­sil­la on us­ko, siis luot­ta­mus, Ju­ma­laan ja en­ke­lei­hin, Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­jiin? Se luot­ta­mus ka­to­aa, kun iän tuo­ma ”vii­saus” tu­lee ti­lal­le. Täs­tä pu­huu tuon py­hän evan­ke­liu­mi:

”Juu­ri sil­loin op­pi­laat kään­tyi­vät Jee­suk­sen puo­leen ja ky­syi­vät: ’Kuka siis on suu­rin tai­vai­den val­ta­kun­nas­sa?’ Jee­sus pyy­si luok­seen lap­sen, aset­ti hä­net op­pi­lai­den kes­kel­le ja sa­noi: ’Minä va­kuu­tan teil­le: Jos et­te kään­ny ja muu­tu las­ten kal­tai­sik­si, et­te taa­tus­ti pää­se tai­vai­den val­ta­kun­taan. Se, joka nöyr­tyy tä­män lap­sen ta­sol­le, on tai­vai­den val­ta­kun­nas­sa suu­rem­pi kuin muut. Joka ot­taa luok­seen yh­den­kin täl­lai­sen lap­sen mi­nun ni­mis­sä­ni, ot­taa luok­seen mi­nut’” Matt. 18:1–5 (UT2020).

Jee­sus ylis­tää las­ten­kal­tai­suut­ta, siis lap­sil­le luon­tais­ta us­koa ja luot­ta­mus­ta. Se ei ole sa­maa kuin ol­la lap­sel­li­nen.

Mei­dän ai­kuis­ten mie­liin tun­keu­tuu joka tuu­tis­ta pe­lot­ta­via uu­ti­sia esi­mer­kik­si so­dis­ta ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta… Em­me voi vai­kut­taa nii­hin joko ol­len­kaan tai voim­me vai­kut­taa vain hi­ve­nen omil­la vas­tuul­li­sil­la elin­ta­voil­lam­me ja esi­ru­kouk­sil­lam­me.

Ka­teek­si käy lap­sia, jot­ka ei­vät tie­dä ei­vät­kä mu­reh­di maa­il­man mur­hei­ta. Ja sil­loin kun alam­me mu­reh­tia, niin oli­si hyvä muis­tut­taa it­se­äm­me Jee­suk­sen sa­nois­ta, et­tä mei­dän teh­tä­väm­me tääl­lä on tul­la us­kos­sa ja luot­ta­muk­ses­sa las­ten kal­tai­sik­si. Vaik­ka kaik­ki näyt­täi­si me­ne­vän huo­nom­paa­an suun­taan, niin olem­me kui­ten­kin Suu­rem­mis­sa Kä­sis­sä. Ei­kä mi­kään voi ta­pah­tua il­man Ju­ma­lan sal­li­mus­ta tai tah­toa.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan seu­ra­kun­nan pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover