JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pyhä paikka: Superkiva seurakunta

Laura Visapää

22.2.2024
Ilmari Oinas

Mun pyhä paik­ka­ni on seu­ra­kun­ta. Tie sin­ne kul­ki rip­pi­kou­lu­lei­rin kaut­ta. En­sin mie­tin, me­ni­sin­kö vai en rip­pi­kou­luun. Ri­pa­rin jäl­keen sa­noin, et­tä se oli yk­si par­hais­ta asi­ois­ta, mitä mul­le on ta­pah­tu­nut. Sit­ten me­nin ka­ve­rin kans­sa seu­ra­kun­nan nuor­ten toi­min­taan kat­so­maan, mil­lais­ta siel­lä on. Huo­ma­sin, et­tä se voi­si ol­la mun jut­tu­ni ja tun­tui, et­tä kuu­lun tä­hän jouk­koon. Läh­din myös isos­kou­lu­tuk­seen, kos­ka muis­tin, mi­ten hy­vin mun omat iso­set oli ve­tä­neet lei­rin. Ha­lu­sin teh­dä sa­maa kuin he ja an­taa muil­le­kin sen hie­non ko­ke­muk­sen, jon­ka it­se sain. Vii­me ke­sä­nä olin ekan ker­ran iso­se­na ja pää­sin suun­nit­te­le­maan ki­vo­ja jut­tu­ja tut­tu­jen ka­ve­rei­den kans­sa ja to­teut­ta­maan iki­muis­toi­sia jut­tu­ja muil­le.

Se oli niin ki­vaa, et­tä läh­din mu­kaan vas­tuu­ryh­mään, joka jär­jes­tää toi­min­taa kai­kil­le nuo­ril­le. Meil­lä ryh­mä­läi­sil­lä on vas­tuu sii­tä, mil­lais­ta toi­min­taa jär­jes­täm­me. Mei­tä on par­haim­mil­laan mo­nia kym­me­niä nuo­ria kool­la Kirk­ko­ka­dul­la. Kan­nat­taa läh­teä mu­kaan seu­ra­kun­nan toi­min­taan. Siel­tä saa pal­jon uu­sia ys­tä­viä, seu­ra­kun­ta on tur­val­li­nen paik­ka ja toi­min­ta on su­per­ki­vaa.

Il­ma­ri Oi­nas

Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover