JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Maria Lund ja Mikko Matias Peltoniemi esiintyvät Lahen Suvivirsi -tapah­tu­massa

La­hen Su­vi­vir­si on iloi­nen yh­teis­lau­lu­ti­lai­suus, jos­sa on ke­säis­tä me­no­mu­saa. Myös Su­vi­vir­si lau­le­taan.

Maria Lund. Kuva: Niko Laurila

Maria Lund. Kuva: Niko Laurila

Niko Laurila

2.5.2023
Ann Rose

Mitä jos toi­vo­tet­tai­siin kaik­ki yh­des­sä kesä ter­ve­tul­leek­si ja lau­let­tai­siin täy­des­tä sy­dä­mes­tä? Mie­lel­lään vie­lä jär­vi­mai­se­mis­sa, lä­hes ve­den ää­rel­lä? Sii­hen on oi­va mah­dol­li­suus tou­ko­kuus­sa, kun läm­min­hen­ki­nen ja iloi­nen La­hen Su­vi­vir­si -ta­pah­tu­ma taas jär­jes­te­tään. Lah­den mat­kus­ta­ja­sa­ta­mas­sa pi­det­tä­vä ta­pah­tu­ma on kai­kil­le avoin ja il­mai­nen.

– Ke­säis­tä, mu­ka­vaa me­no­mu­saa, ei vir­sien lau­la­tus­ta, sa­noo muu­sik­ko Miik­ka Kal­lio, joka tun­ne­taan tai­tu­ri­mai­se­na kos­ke­tin­soit­ta­ja­na.

– Olem­me va­lin­neet oh­jel­ma­ko­ko­nai­suu­teen lau­lu­ja, jot­ka kaik­ki tun­te­vat ja joi­ta on help­po lau­laa. Sä­ve­la­la on sel­lai­nen, ku­vai­lee so­lis­ti Ma­ria Lund. Hän lu­paa nau­ra­en jät­tää kor­ke­a­tai­teen vä­liin ja pi­dät­tyä täl­lä ker­taa hi­teis­sä. Su­vi­vir­si­kin toki lau­le­taan.

Hy­vän tuu­len lau­lu­ja on va­lit­tu mo­nel­ta eri vuo­si­kym­me­nel­tä. Vaik­kei sa­no­ja osai­si­kaan, niin ei hä­tää.

Ta­pah­tu­maa var­ten on han­kit­tu pal­jon fik­sua tek­niik­kaa, muun mu­as­sa ”la­ka­na” eli jät­ti­näyt­tö, jol­le voi­daan hei­jas­taa lau­lu­jen sa­nat kaik­kien lau­let­ta­vik­si.

 

Kal­lio ja Lund ovat tut­tu­ja jo vuo­sien ta­kaa ja yh­des­sä esiin­ny­tään ti­lan­teen mu­kaan. Lund on yleen­sä viet­tä­nyt ke­sän­sä ke­sä­te­at­te­rin mer­keis­sä, mut­ta päät­ti viet­tää tä­män su­ven mu­sii­kin pa­ris­sa. Kun Kal­lio ky­syi Lun­dia mu­kaan Su­vi­vir­si-ta­pah­tu­maan, tämä suos­tui oi­tis.

– Mu­sii­kil­li­set aja­tuk­sem­me osu­vat yk­siin. On iha­naa, kun so­lis­ti haas­taa mi­nua, ja se toi­mii myös toi­sin­päin, Kal­lio ku­vai­lee.

Sään ta­kia ei tar­vit­se jän­nit­tää. Ti­lai­suus ve­de­tään läpi pik­ku rip­sus­sa­kin.

– Uk­ko­nen tai kaa­to­sa­de voi­si­vat ta­pah­tu­man pe­ruut­taa, mut­ta muu­ten men­nään pie­nel­lä sää­döl­lä, Kal­lio sa­noo.

– Jos­kus sa­taa, jos­kus ei sada. Useim­mi­ten ei sada. Suo­mes­sa ei kan­na­ta lin­noit­tau­tua si­sään sil­tä va­ral­ta, et­tä saat­tai­si sat­tua sa­ta­maan.

Lund muis­tut­taa, et­tä lau­la­mi­nen on te­ra­peut­tis­ta, ja sii­tä tu­lee hyvä mie­li.

– Ha­em­me täl­lä ta­pah­tu­mal­la läm­min­tä, ke­säis­tä fii­lis­tä, hän sa­noo.

La­hen Su­vi­vir­si kes­ki­viik­ko­na 17. tou­ko­kuu­ta klo 19–20 Lah­den sa­ta­mas­sa. Miik­ka Kal­lio Band (Miik­ka Kal­lio, pi­a­no; Ant­ti Ak­ka­nen, bas­so; Ma­ti­as Par­ta­nen, rum­mut). So­lis­tei­na Ma­ria Lund ja Mik­ko Ma­ti­as Pel­to­nie­mi. Yh­teis­lau­lu­ti­lai­suus, va­paa pää­sy. Jär­jes­tä­jä­nä Lah­den seu­ra­kun­nat.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover