JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Launeen seura­kun­ta­neu­vos­toon ehdolle 30 henkilöä, pientä laskua edel­lis­vaa­leista

Tapparakadulla sijaitsevassa Launeen kirkossa on pieni mutta kodikas kirkkosali.

Tapparakadulla sijaitsevassa Launeen kirkossa on pieni mutta kodikas kirkkosali.

Lahden seurakuntayhtymä

18.9.2022
Markus Luukkonen

Lau­neen seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on vuo­den 2022 seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 30 ha­ki­jaa. Luot­ta­mus­hen­ki­löil­le on neu­vos­tos­sa 14 paik­kaa. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja on kirk­ko­her­ra Heik­ki Pel­ko­nen.

Eh­do­ka­sa­set­te­lus­sa yl­let­tiin Lau­neel­la liki vuo­den 2018 vaa­lien ta­sol­le, sil­lä vii­mek­si ha­ki­joi­ta oli 34. Suu­rim­man eh­do­kas­lis­tan sai täl­lä­kin ker­taa ko­koon Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki.

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon ha­kee Lau­neel­ta niin ikään 30 hen­ki­löä. Eh­dol­le aset­tu­va voi päät­tää, ha­kee­ko hän seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, kirk­ko­val­tuus­toon vai mo­lem­piin. Kaik­ki­aan eh­dol­le aset­tui 36 eri hen­ki­löä.

Pit­kä­ai­kai­siin luot­ta­mus­hen­ki­löi­hin lu­keu­tu­va Ei­la Jo­ki­nen ei ole enää eh­dol­la.

Eh­dol­la Lau­neen seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon:

Kirk­ko kes­kel­läm­me: Lari Lyy­ti­käi­nen, Kas­va­tus­joh­ta­ja, Kir­si Pir­ho­nen, Ke­hi­tys­pääl­lik­kö, Han­ne­le Tal­ja, Sai­raan­hoi­ta­ja, eläk­keel­lä, Mar­ja-Lee­na Vie­ru­mä­ki, Lä­hi­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Juha Keto, Lim­no­lo­gi

Ko­koo­mus­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat: Heik­ki Ko­ti­nur­mi, Kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, luo­ka­no­pet­ta­ja, Pert­ti Kii­ra, Kir­jai­li­ja, sai­raan­hoi­ta­ja, Ah­ti Laak­so­nen, Yrit­tä­jä, Ta­pio Jaak­ko­la, Ta­lous­joh­ta­ja, Rei­jo Kan­to­luo­to, Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Ee­va Sa­lo­nen, Hy­vin­voin­nin ja yrit­tä­jyy­den leh­to­ri

Sos. dem. vaa­li­liit­to: In­ga-Mai­ja Hyp­pö­lä, Toi­min­nan­joh­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Mar­ju Mark­ka­nen, Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri, toi­min­nan­joh­ta­ja, Ris­to Pau­la­mä­ki, Luo­ka­no­pet­ta­ja, työ­noh­jaa­ja

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set: Meri Tii­ho­nen, Yli­op­pi­las

Tul­kaa kaik­ki: Sis­ko Kek­ko­nen, Om­pe­li­ja, elä­ke­läi­nen, Al­var Külmäsu, Lää­kä­ri, Kati Lampén, Ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, Es­ko Su­te­la, Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Esa Ir­ri, Yrit­tä­jä

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki: Nina Uo­su­kai­nen, Sai­raan­hoi­ta­ja, par­ti­o­lai­nen, Saa­ra Kan­ta­nen, Myy­jä, Ris­to Kaa­ki­nen, Kent­tä­ro­vas­ti, Sep­po Lin­ko­la, Muu­sik­ko, Jou­ni Val­li­nen, In­si­nöö­ri (yamk), Kert­tu Nyg­ren, Di­a­ko­nis­sa, elä­ke­läi­nen, At­te Nur­mi­nen, Nuo­hoo­ja, An­ni Sii­vo­nen, Di­a­ko­ni, KM (elä­ke­läi­nen), Re­gi­na Lep­pä­nen, Hal­lin­to­tie­teen mais­te­ri (Hm) psy­ko­te­ra­peut­ti, Jan Wa­se­nius, Suo­men maa­joh­ta­ja (ASEA)

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover